Przedsiębiorstwo Dock-Pol sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Doposażenie lokali gastronomicznych przez Dock-Pol sp. z o.o.” 

Celem projektu jest  skrócenia czasu przygotowywania potraw oraz polepszenie efektywności pracy, zwiększenie potencjału świadczenia usług gastronomicznych w lokalach należących do Dock-Pol sp. z o.o., wdrożenie rozwiązań proekologicznych i dotyczących cyfryzacji, wprowadzenie nowych produktów/usług.

Koszt kwalifikowalny:  249 595,23 PLN
Dofinansowanie:  159 740, 95 PLN  

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 
Goldwasser Logo